Zoolax פוטון דינאמי

פרוטוטיפ זה מציע פוטון דינאמי (2005) המשתמש במערכת של מייסבים ומעצורים בדומה למכשיר העבודה רנצ׳יט כדי לאפשר אינספור מצבי בייניים לשימוש. משינה, למנוחה, אירוח וכו׳.
מערכת התנועה גלוייה ופשוטה ואילו המזרונים הגליליים יכולים ללבוש טקסטורות רבות בהתאם למראה המבוקש.

() תמונות