תחרות מעונות בטכניון – חיפה

תחרות פומבית, ברירת המזמין לתכנון "כפר משתלמים" עבור הטכניון, 2003 חיפה.
התחרות שנעשתה כשותפות של ארביג׳אז (ורה סגלשטיין, איתן גורן , עדי וינברג) ומשרד אורית מילבואר אייל אדריכלות זכתה בפרס שלישי ברירת המזמין.
אתר התחרות הוא שטח פתוח הנמצא על צלע ואדי בתחומי קריית הטכניון.
שכונת המגורים החדשה מכילה 215 יחידות דיור למשפחות מלגאים, מעון יום ומבנה של מרכז קהילתי.
האתגר התכנוני שליווה אותנו בפרויקט, נע בין הרצון לשמר את הנוף הפתוח לבין הצורך בבניה רוויה למגורים בתוך תחומי הטכניון. הדואליות הזו התוותה את קווי היסוד של הפרויקט שלנו המציע בניה המשתלבת בטופוגרפיה באופן המאפשר שמירה על ערכיו הטבעיים של הנוף.

() תמונות