תחרות מוזיאון הטבע בפרזנו

תחרות לבנית מוזיאון טבע בפרזנו, קליפורניה כאדריכל עמית של bnlro (קבוצת ארכיטקטים בלגים והולנדים) ב 1999 (עלייה לגמר). המבנה מציע מערכת של משטחים המייצרים זליגה מתמידה בין הבנוי לנוף מעיין גן פסלים. בנוסף, מערכת של לוברים משוכללים המשמשים גם כמערכת מידוף ותצוגה וגם כמערכת הצללה (שותפות ארכ׳ עדי וינברג + bnlro)

() תמונות