מצרף בתים בדרמשטט

הצעה לתכנון מקבץ של ארבעה בתים דו משפחתיים ושני בתים פרטיים ברחוב שקט בעיר דרמשטט שבגרמניה.

עקרונות ההצעה היו – עיצוב המקבץ באופן המיצר חזות אחידה והמשכית כלפי הרחוב תוך יחד עם זהות פרטית לכל יחידה. וכן, אפיון היחידה הבסיסית סביב מערכת תנועה פשוטה וישירה, המאפשרת הגדרה ברורה של הנפחים של הבית, הבדלת הפרטי והציבורי באופן מובהק והקשר הדינמי של פנים הבית אל החצר.

עקרונות אילו (עדי וינברג), הפכו עד מהרה לתכנית שקרמה עור וגידים במשרדו של אדריכל הפרוייקט פרופ׳. ארכ׳ אלפרד יעקבי (פרנקפורט).

() תמונות