בית TB הרצליה פיתוח

דופלק המשקיף ומשקף את הנופים של חופי הרצליה. הבית מפריד בין שלש יחידות סוויטה בקומה העליונה ואיזור אירוח נרחב במפלס הכניסה. שותפים לתכנון ארכ׳ עדי וינברג ואיריס גילמור.

() תמונות