בית MR נווה צדק

דופלקס קומפקטי בבניין קיים בנווה צדק. הבית תוכנן כיחידה מפנקת עבור משפחה המרבה לארח. בכדי להתגבר על אילוצי השלד הרבים היחידה תוכננה כמערכת של אוטונומיות תפקודיות ושולבו בה אלמנטים חבויים רבים. בקומת הקרקע סוויטת מגורים מורחבת, מטבח מופרד ואיזור אירוח נרחב ואילו בקומה השניה יחידת מגורים לבן בוגר וחדר עבודה וטלויזיה. שותפים לתכנון ארכ׳ ורה סגלשטיין וארכ׳ עדי וינברג.

() תמונות