בית DY בעמק חפר

בית ופרדס, על נחלה חקלאית צרה בחזית וארוכה ממזרח למערב. הפרוייקט תוכנן מתוך הסתכלות מקיימת המאפשרת תנאי נוחות במינימום אנרגיה. הבית מוקם בפינה הדרום מזרחית של הנחלה, באופן שאיפשר לשמר את הפרדס הותיק ויצר הזדמנות לקביעת חללי חוץ נוספים לבילוי, גידול צמחי פרי, צמחי תבלין, קומפוסט, פינת חי ועוד.
המבנה מורכב משני נפחים פשוטים השלובים זה בזה. האחד, בקדמת המגרש מכיל את החלק הפרטי, מורם מהאדמה באופן המנתק אותו מן הרחוב. אגף זה מודגש במסגרת בטון ובתוכה מילואת עץ . השני, ובו איזור המשפחה והאירוח, מוגדר בעזרת קיר בצורת L מבטון החושף את הכניסה ממזרח ומגדיר את החצר.
כל הפתחים במבנה מדודים ושקולים לפי מהלך השמש ואוריינטצית המבנה למשל: הפתחים ממערב עמוקים ומדודים באופן המאפשר כניסת אור שמש דרומית בחורף ומונע חדירה ישירה שלה בקייץ. לעומתם, הפתח האנכי המלווה את חלל המדרגות של הבית מוגן בעזרת לוברים אפקיים מעץ שמבצעים את אותה עבודה. הכניסה המוצלת מצניעה מרפסת בוקר ובה דלת הכניסה לבית.
כמו כן, מוקמו עצים חדשים במזרח להגנה על החלונות בשעות הבוקר.
מערכת הפתחים והחללים מאורגנת באופן המזמין יניקה טבעית של אויר צח לחלל המדרגות ופליטה החוצה דרך שלש ארובות רוח הממוקמות מעל חלל זה.
בנוסף לדגש שהושם על שימוש מושכל במשאבי האור והאויר הטבעיים במקום, יש בבית מערכת כפולה למים אפורים ומי גשם, קומפוסטר וכו'. המשמשים לתחזוקת הגינה.
בחללי הפנים יש הפרדה ברורה בין פרטי לציבורי אולם האלמנט המרכזי בחלל הוא מהלך המדרגות המאופיין בדלות חומר ואוריריות המאפשרת קשר עין ומבטים מחלל לחלל, יחד עם זרימה טבעית של אויר.
צילום אביעד בר נס

() תמונות