בית AI תל אביב

אגף פינתי בבניין טורי ברמת אביב הירוקה.הבית שהורחב ע״פ התב״ע המקומית עבור זוג צעיר מאופיין בחללים המשכיים ובקשר מבטים מתמיד בין חלל לחלל מחד ובחמריות גולמית חמה מאידך. הפרטים עוצבו בחמרים פשוטים וזולים בכדי לאפשר בניה זולה ורב שלבית.

() תמונות