בית AA ביפו

בית סביב חצר לשימור ביפו המתאפיין בשימוש חוזר באלמנטים מפירוק שעברו התאמה לאגפים החדשים. מדרגות ספיראליות יצוקות מפלדה, חלונות עץ, מעקות ועוד. שותפים לפרוייקט אדריכלים ורה סגלשטיין, איתן גורן ועדי וינברג.

() תמונות